Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Szukaj w tym dziale:

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

W skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

 

 

- Wydział Nauczania

- Wydział Kwatermistrzowski

- JRG SP PSP

- Wydział Finansowy

- Wydział Organizacyjno-Kadrowy

- Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

- Samodzielne stanowisko ds. ochrony danych osobowych

- Samodzielne stanowisko ds. kontroli i bezpieczeństwa informacji