Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
Struktura organizacyjna

 

W skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

- Wydział Nauczania

- Wydział Kwatermistrzowski

- JRG SP PSP

- Dział Finansowy

- Dział Organizacyjno-Kadrowy

Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, którą kieruje i reprezentuje Komendant Szkoły, utworzona została na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 sierpnia 1992 roku. Zgodnie z postanowieniem tego zarządzenia (z późn.zm.) nadano Szkole Statut określający jej strukturę organizacyjną.

Szkoła kształci strażaków - ratowników z terenu całego kraju na kursach dla podoficerów i szeregowców, dających słuchaczom możliwość zajmowania stanowisk przewidzianych dla szeregowców i podoficerów w Państwowej Straży Pożarnej. Absolwenci oprócz uprawnień do zajmowania stanowisk podoficerskich mają możliwość dalszego kształcenia się w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.

Szkoła prowadzi również inne specjalistyczne kursy z branży pożarniczej.

 

Potwierdzeniem nabytych umiejętności jest służba w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Szkoły prowadząca działalność ratowniczą na własnym terenie chronionym.

W procesie nauczania wykorzystuje się sprzęt podstawowy i specjalistyczny, którym dysponują jednostki Państwowej Straży Pożarnej, zakłady pracy, jednostki ratowniczo-gaśnicze i inne instytucje, z którymi Szkoła prowadzi ścisła współpracę.

Realizując statutowe zadania, Szkoła ściśle współpracuje z wieloma instytucjami, szkołami oraz uczelniami wykorzystując do procesu dydaktycznego ich potencjał naukowy, dydaktyczny oraz sprzętowy. Współpraca ta owocuje wspólnymi zajęciami, ćwiczeniami oraz szerszą interpretacją wielu zagadnień i problemów związanych z programem nauczania.

Zasady funkcjonowania komórek organizacyjnych w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

Komórkami organizacyjnymi Szkoły są:

  • Wydział Nauczania
  • Wydział Kwatermistrzowski
  • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły
  • Dział Finansowy
  • Dział Organizacyjno - Kadrowy

Podporządkowanie organizacyjne oraz podległość służbową kierujących pracą tych komórek określa struktura organizacyjna, stanowiąca załącznik nr 1 do decyzji nr 55/Org. Komendanta Głównego PSP z dnia 26 stycznia 1996r., w sprawie określenia schematu struktury organizacyjnej oraz rodzaju i liczby stanowisk w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3257
Wprowadzony przez: Damian Cieślak
Data opublikowania: 2013-07-10 09:43:54
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2013-10-25 08:32:08 Sławomir Dylewski
2013-08-30 13:05:22 Damian Cieślak
2013-08-30 13:01:16 Damian Cieślak
2013-07-10 09:48:54 Damian Cieślak
2013-07-10 09:48:36 Damian Cieślak
2013-07-10 09:48:09 Damian Cieślak
2013-07-10 09:47:24 Damian Cieślak
2013-07-10 09:46:23 Damian Cieślak
2013-07-10 09:46:07 Damian Cieślak
2013-07-10 09:45:23 Damian Cieślak Publikacja artykułu