Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
JRG SP PSP

Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą SP PSP kieruje Dowódca JRG

mł.bryg. mgr inż. Piotr Napiontek

Do zadań JRG należy w szczególności:

  • Prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacja miejscowych zagrożeń na obszarze chronionym oraz poza nim.
  • Prowadzenie rozpoznania zagrożeń występujących na obszarze chronionym przez JRG.
  • Realizacja zadań z zakresu doskonalenia zawodowego.
  • Organizowanie i przeprowadzanie ćwiczeń taktycznych na obiektach w rejonie obszaru chronionego.
  • Realizacja zadań związanych z procesem kształcenia praktycznego słuchaczy i elewów w ramach współpracy z Wydziałem Nauczania.
  • Realizacja zadań wynikających z organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej w podziale bojowym dla słuchaczy i elewów.
  • Prowadzenie kompleksowej gospodarki sprzętu będącego na wyposażeniu JRG.
  • Zapewnienie gotowości bojowej Szkoły w ramach struktur centralnego odwodu operacyjnego Komendanta Głównego PSP.
  • Zgłaszanie potrzeb i projektów w zakresie unowocześniania bazy sprzętowej.
  • Udział w opiniowaniu założeń rozdziału środków finansowych i materiałowych.


Główny trzon dzisiejszego JRG stanowią strażacy pełniący służbę w systemie 24 - godzinnym. Uzupełnieniem składów osobowych zmian służbowych są elewi odbywający praktykę zawodową

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3397
Wprowadzony przez: Damian Cieślak
Data opublikowania: 2013-07-10 10:08:19
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-07-07 19:10:14 Damian Cieślak
2014-12-18 19:59:09 Damian Cieślak
2013-07-10 10:09:39 Damian Cieślak Publikacja artykułu