Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy

      Co to jest?
NABÓR DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

Aktualizacja: 27 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do V etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do V etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 


 

Aktualizacja: 25 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do IV etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do IV etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 

 

Aktualizacja: 24 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do III etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 

 

Aktualizacja: 21 lipca 2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu (*.pdf): stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu (*.pdf): stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

 

 

Aktualizacja: 05 lipca 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 05  lipca 2017 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Załącznik Nr 1  - Pełna treść ogłoszenia o naborze do służby

Załącznik Nr 1a - Wzór oświadczenia łącznego o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o niekaralności

Załącznik Nr 1b - Wzór oświadczenia o nie wnoszeniu roszczeń

Załącznik Nr 1c -  Wzór zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Załącznik Nr 1d - System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w państwowej straży pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Załącznik Nr 1e - Opis testu sprawności

 


 

 

Aktualizacja: 05 lipca 2017 r.

Komendant Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy z dniem 05  lipca 2017 r. ogłasza nabór do służby przygotowawczej na stanowisko: stażysta w Wydziale Kwatermistrzowskim.

Załącznik Nr 1  - Pełna treść ogłoszenia o naborze do służby

Załącznik Nr 1a - Wzór oświadczenia łącznego o wyrażeniu zgody na  przetwarzanie danych osobowych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, oraz o niekaralności

Załącznik Nr 1b - Wzór oświadczenia o nie wnoszeniu roszczeń

Załącznik Nr 1c -  Wzór zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Załącznik Nr 1d - System punktowy stosowany do oceny preferencji z tytułu posiadanego przez kandydatów do służby w państwowej straży pożarnej wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności

Załącznik Nr 1e - Opis testu sprawności

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1276
Wprowadzony przez: Damian Cieślak
Data opublikowania: 2017-07-05 21:18:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2018-12-11 12:25:15 Damian Cieślak
2018-12-11 12:24:04 Damian Cieślak
2017-07-27 19:20:20 Damian Cieślak
2017-07-27 15:23:31 Damian Cieślak
2017-07-25 12:49:11 Damian Cieślak
2017-07-24 15:00:52 Damian Cieślak
2017-07-21 09:40:20 Damian Cieślak
2017-07-05 21:20:35 Damian Cieślak
2017-07-05 21:19:51 Damian Cieślak Publikacja artykułu