Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Budowa dwóch budynków do celów szkoleniowych na terenie Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy- Ogłoszenie o unieważnieniu

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6c29f635-f91e-4bae-8dfa-a89ea894bf4f

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

– starszy brygadier Mariusz Czapla – tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

– aspirant Mateusz Górka – tel. +48 52 349-84-16, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530 w sprawach przedmiotu zamówienia.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 494
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2021-09-14 10:31:10
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-10-08 09:51:46 Irena Karłowska
2021-09-14 15:03:09 Irena Karłowska