Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa mleka i przetworów mlecznych dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4dbfa555-2bb0-490c-a7cf-1bb4df6f5901

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- starszy brygadier Mariusz Czapla    - tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

- Małgorzata Bolińska                           - tel. +48 52 349 84 80, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 392
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2021-11-26 11:42:07
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-12-17 12:27:33 Irena Karłowska