Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa autocysterny dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1f483fc4-6ecd-4946-bbe0-ffe4f5d39146

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- starszy brygadier Mariusz Czapla - tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

- aspirant Marcin Briegmann - tel. +48 52 349 84 18, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 86
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2021-12-24 23:07:45
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu