Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa warzyw i owoców dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d2e5b8ff-7af3-4055-b2fd-3eb55fa439db

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- starszy brygadier Mariusz Czapla - tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

- Małgorzata Bolińska - tel. +48 52 349 84 80, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 321
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2022-03-10 15:05:34
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-03-24 10:06:29 Irena Karłowska