Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - Ogłoszenie o wyborze oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/36164a01-7d68-44df-8113-7b3c2b4c5ec0

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- starszy brygadier Mariusz Czapla - tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

- aspirant Marcin Briegmann - tel. +48 52 349 84 18, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 243
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2022-03-23 08:00:59
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-05-18 10:18:23 Irena Karłowska
2022-03-23 08:02:33 Irena Karłowska Publikacja artykułu