Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
Dostawa wędlin i mięsa świeżego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - Ogłoszenie o wyborze oferty

Dokumentacja przetargowa do niniejszego postępowania znajduje się na MiniPortalu pod poniższym adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3a122b7b-808b-464d-a02d-d2a373080834

Wykaz osób ze strony Zamawiającego upoważnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

- starszy brygadier Mariusz Czapla - tel. +48 52 349 84 19, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

- Małgorzata Bolińska - tel. +48 52 349 84 80, w dni powszednie w godz. 730 do godz.1530.

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 207
Wprowadzony przez: Irena Karłowska
Data opublikowania: 2022-04-06 10:52:02
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2022-04-19 14:20:46 Irena Karłowska